מאמרים על איכות הסביבה

טור אישי ירוק שהתפרסם בעיתון "ארץ בנימין" למשך כשנתיים


07/11 פיתוח תודעה סביבתית 25/11/2012

תודעה סביבתית מפותחת לא מביאה בהכרח לצעדים קיצוניים כלשהם. כן נמשיך להשתמש בפלאפון, כן נשים שקיות ניילון בפח וכן נקנה לאירוע מיוחד בגד חדש, אבל הכל במידה, במינון נכון יותר שתואם את הצרכים הפיסיים האמיתיים שלנו. 

01/13 משפחה ירוקה בישראל 15/01/2013

תחרות המשפחה הירוקה בישראל הגיעה גם לבנימין. כמה תובנות להתנהלות סביבתית בחיי היום יום.

05/11 !?כמה פסולת 12/05/2011

הפחתה והפרדה של פסולת - 
הידעתם? אדם בישראל מייצר בממוצע 1.7 ק"ג פסולת ביום. בחישוב מהיר - ישוב ממוצע של 200 משפחות עם ממוצע של 4 נפשות למשפחה מייצר כטון וחצי פסולת ביום!!! % 40 מזה פסולת רטובה ו-60% פסולת יבשה.

שינויים מתבקשים בהרגלי הצריכה 13/11/2012

עד שיהיו פתרונות מערכתיים לטיפול בפסולת (במהרה בימנו אמן) מה שכל אחד מאתנו יכול לעשות הוא להשתדל איפה שאפשר. ואיפה אפשר? אפשר לעשות שינויים בהרגלי הצריכה ואפשר להקפיד על מחזור של כמה שיותר פסולת.

09/11 על חמשת חוקי ה"עשה" כדי להקטין את בעיית הפסולת 24/11/2012


02/13 ?פרידה מהשר ארדן 21/01/2013

ציפיתי לשמוע על האג'נדה הסביבתית  של כל מפלגה בישראל אך נאדה! ואם לא זה -- ציפיתי לפחות לראות בתשדירים של מפלגת השלטון את הישגי הממשלה היוצאת ובמיוחד את אלו של המשרד להגנת הסביבה. הרי אין ספק שבראשותו של גלעד ארדן הפך המשרד הזה להיות לראשונה בישראל למשרד משמעותי שיכול להתהדר בפעילות עניפה והישגים רבים.