הופיעו בענבלים

לאורך השנים אומנים רבים הופיעו בענבלים

קובי אפללו
אתי אנקרי

ארז לב ארי

 הגמלים
טרה רוסהרוחמה בן יוסף
פרופיל נמוך
רמי פיינשטיין