אולפן הקלטות

טכנאי סאונד מהשורה הראשונה.
חדר חזרות צמוד. אפשרות לחבילת אירוח למשך ה
הקלטות.